PhDr. Martin Dlouhý Ph.D.

Kontakt:

e-mail: martin.dlouhy@pedf.cuni.cz

mob. tel.: 776895210

Konzultační hodiny

KH (KTV Brandýs) ZS 2022/2023 (od 3.10.):

Pondělí: 1 – 6 týden 9:30 – 10:30h

                7 – 12 týden 12:30 – 13:30h

Konzultační hodiny 21.11. 2022 se z důvodu návštěvy u lékaře přesouvají na 24.11. v 11 -12h. Děkuji za pochopení.

Je třeba pro jistotu předem ověřit termín konzultace (mailem či telefonicky)

Zkouškové termíny

Zkouškové termíny ZK ZS 2022/2023:

—–

KH ZS 2022/2023:

—————-

SZZ, KURZY, DOVOLENÁ atd.:

 

Účast na SZZ v rámci zk. období v LS 2022:

 

Změny:

Zde sledujte případné aktuální změny v rámci KH či ZK apod.

 

PREZENČNÍ STUDIUM (PS):

– – – –

KOMBINOVANÉ STUDIUM (KS):

– – – –

CELOŽIVOTNÍ STUDIUM (CŽV):

I. ročník:

II. ročník: 

II. ročník: 

Ostatní info:

TERMÍNY ZKOUŠENÍ, ZÁPOČTŮ, KONZULTACÍ A DALŠÍ PŘÍTOMNOSTI NA KATEDŘE podle rozpisu na KTV, dále kdykoliv prostřednictvím mailu martin.dlouhy@pedf.cuni.cz – nebo event. po tel. konzultaci 776895210.

 • Podrobnosti viz SIS
 • UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY
  Sledujte vypsané termíny zkoušek, zápočtů, konzultačních hodin a další přítomnosti na ktv (viz web ktv – členové – Dlouhý – info). Vzhledem k NADSTANDARDNÍMU množství všech vypsaných termínů, již žádné další dodatečné termíny už momentálně vypisovány nebudou.
 • UPOZORŇUJI, ŽE TERMÍNY I MÍSTO KONZULTAČNÍCH HODIN APOD. SE MOHOU Z OBJEKTIVNÍCH – ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ (STÁTNIC, OBHAJOB, PROMOCÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, NEMOCI NEBO TECHNICKÝCH A JINÝCH ZÁSADNÍCH PŘÍČIN) ZMĚNIT, PROTO JE BEZPODMÍNEČNOU POVINNOSTÍ STUDENTŮ SLEDOVAT PRŮBĚŽNĚ EVENT. ZMĚNY TERMÍNŮ A DALŠÍCH ÚDAJŮ NA INFO STRÁNKÁCH A AKTUALITÁCH (WEB KTV – ČLENOVÉ – DLOUHÝ -INFO).

– Aktuální informace a změny jsou doplňovány průběžně!
– Sledujte průběžně možné změny – event. změna termínu vyhrazena!

 •  Konzultovat je nadstandardně i možné (nejen v případě event. nepřítomnosti) jindy než ve stanovenou dobu v konzultačních hodinách apod. prostřednictvím např. mailu – event. telefonu viz výše a příp. dle individuální domluvy.

Funkce

 • odborný asistent
 • jmenovaný předseda komise SZZk (Bc. a Mgr.)
 • jmenovaný člen komise pro rigorózní řízení (PhDr.)
 • kinantropolog
 • sindefendolog
 • garant Bc. studia programu Tělesná výchova a sport
 • garant studia CŽV
 • katedrální správce OBD

Odborné zaměření

 • Didaktika TV, didaktika a praxe vyučování TV
 • Úpoly, bojové umění a sebeobrana
 • Teorie tělesné kultury
 • Historie a současnost tělesné kultury
 • Antropomotorika
 • Kinantropologie

Ostatní

– Instruktor bojového umění Shaolin Kung Fu – viz Si-fu (Mistr) P. Kala (CZ), resp. Si-Gung (Velmistr) Chen Shi Hong (CHI)
– Certifikát ,,Obecná problematika soudního znalectví pro soudní znalce“ (následně pro obor: Sport – se zvláštní specializací: Sebeobrana a boj zblízka, Kinatropologie) na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně v r. 2010
– Bývalý dlouholetý člen sportovní technické komise pro bojová umění České asociace univerzitního sportu (ČAUS) ČR

Témata bakalářských prací

 • Didaktika vybraného bojového sportu a jeho začlenění do výuky úpolů ve školní tělesné výchově  – Představit a charakterizovat bojový sport z pohledu jeho historie, či jako bojové umění a pohybovou aktivitu. Navrhnout didaktickou koncepci a vytvořit soubor vybraných základních technik vybraného bojového sportu, resp. umění vhodných pro výuku úpolů ve školní tělesné výchově a následně ověřit vhodnost výběru zvolených technik pro vybranou výzkumnou skupinu.)
 • Didaktika výuky bojového umění např. Kung fu ve školní tělesné výchově – (představit a chrakterizovat Kung fu z pohledu jeho historie, jako bojové umění a pohybovou aktivitu. Navrhnout didaktickou koncepci a vytvořit soubor vybraných základních technik Kung Fu vhodných pro výuku úpolů ve školní tělesné výchově a následně ověřit vhodnost výběru zvolených technik pro vybranou výzkumnou skupinu.)
 • Materiální vybavení a podmínky k výuce úpolů na ZŠ a SŠ – (analyzovat a popsat současný stav, resp. úroveň materiálního vybavení a podmínek k výuce úpolů ve vybraném regionu a zvolených typech škol včetně profesní vybavenosti pedagogů k výuce úpolů v TV a případně zájmu žáků o tyto aktivity apod. – případně porovnání tohoto stavu u nás a v zahraničí)

Témata diplomových prací

 • Inovativní možnosti výuky úpolů v tělesné výchově na ZŠ – SŠ (ve vybraném regionu)
 • Filosofické aspekty motivační struktury v bojovém umění vs. v bojovém sportu

 • Vliv úpolů na motorické schopnosti a jejich rozvoj u vybrané věkové kategorie – (prostřednictvím aplikovaného pohybového-úpolového programu (a následně vhodně zvolených motorických a event. i jiných testů) zjistit jeho vliv na motorické schonosti u jedinců vybrané věkové kategorie na ZŠ a SŠ – případně u jedinců se specifickými vzdělávacími potřebami. Prostřednictvím metod ankety, dotazníku či rozhovoru apod. pak provést reflexi probandů dané věkové kategorie v rámci a identifikovat jejich zájem, resp. hodnocení tohoto programu.)

Další možná témata závěrečných prací (obecně)

Oblíbenost jednotlivých druhů bojových sportů v rámci výuky tělesné výchovy na ZŠ.

Oblíbenost jednotlivých druhů bojových sportů v rámci výuky tělesné výchovy na SŠ.

Úpoly ve školní TV na ZŠ.

Úpoly ve školní TV na SŠ.

Úpoly v přípravě bezpečnostních složek.

Úpoly ve vztahu k  osobnosti jedince.

Publikace

Monografie:

DLOUHÝ, M. (2011). Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programu. Praha:Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 153 s. ISBN 978-80-7290-514-0.

DLOUHÁ., J., DLOUHÝ, M. (2012). Sociální opora hospitalizovaného dítěte. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 127 s. ISBN 978-80-7290-556-0.

DLOUHÁ., J., DLOUHÝ, M. (2015). Pedagogická podpora nemocného dítěte. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 306 s. ISBN 978-80-7290-838-7.

Kapitoly v monografiích:

Dvořáková, H., Engelthalerová, Z. et al. (2017) Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Univerzita Karlova, Karolinum,  272 s. ISBN 978-80-246-3230-8,

Hrabinec, J., , H. et al. (2017) Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Univerzita Karlova, Karolinum,  272 s. ISBN 978-80-246-3230-8, 978-80-246-3625 – 2.

Skripta a VŠ učebnice:

Dlouhý M. (2019). Úvod do teorie a didaktiky průpravných úpolů. Praha: PEDF UK. 978-80-7603-139-5. E-kniha – dostupné z: https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/uvod-do-teorie-didaktiky-prupravnych-upolu/