PhDr. Martin Dlouhý Ph.D.

Kontakt:

e-mail: martin.dlouhy@pedf.cuni.cz

mob. tel.: 776895210

Zkouškové termíny

Zkouškové termíny ZK ZS 2023/2024 – BRANDÝS:

—————

Konzultační hodiny

Je třeba pro jistotu předem ověřit termín konzultace (mailem či telefonicky)

KH ZS 2023/2024: 

Pátek 12:30 – 13:30h Brandýs

SZZ, KURZY, DOVOLENÁ atd.:

SZZ 

Dovolená: 

Účast na SZZ v rámci zk. období v LS 2022:

—–

Změny:

Zde sledujte případné aktuální změny v rámci KH či ZK apod.

 

PREZENČNÍ STUDIUM (PS):

– – – –

KOMBINOVANÉ STUDIUM (KS):

– – – –

CELOŽIVOTNÍ STUDIUM (CŽV):

I. ročník:

II. ročník: 

II. ročník: 

Ostatní info:

TERMÍNY ZKOUŠENÍ, ZÁPOČTŮ, KONZULTACÍ A DALŠÍ PŘÍTOMNOSTI NA KATEDŘE podle rozpisu na KTV, dále kdykoliv prostřednictvím mailu martin.dlouhy@pedf.cuni.cz – nebo event. po tel. konzultaci 776895210.

 • Podrobnosti viz SIS
 • UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY
  Sledujte vypsané termíny zkoušek, zápočtů, konzultačních hodin a další přítomnosti na ktv (viz web ktv – členové – Dlouhý – info). Vzhledem k nadstandardnímu množství všech vypsaných termínů, již žádné další dodatečné termíny už vypisovány nebudou.
 • UPOZORŇUJI, ŽE TERMÍNY I MÍSTO KONZULTAČNÍCH HODIN APOD. SE MOHOU Z OBJEKTIVNÍCH – ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ (STÁTNIC, OBHAJOB, PROMOCÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, NEMOCI NEBO TECHNICKÝCH A JINÝCH ZÁSADNÍCH PŘÍČIN) ZMĚNIT, PROTO JE BEZPODMÍNEČNOU POVINNOSTÍ STUDENTŮ SLEDOVAT PRŮBĚŽNĚ EVENT. ZMĚNY TERMÍNŮ A DALŠÍCH ÚDAJŮ NA INFO STRÁNKÁCH A AKTUALITÁCH (WEB KTV – ČLENOVÉ – DLOUHÝ -INFO).

– Aktuální informace a změny jsou doplňovány průběžně!
– Sledujte průběžně možné změny – event. změna termínu vyhrazena!

 •  Konzultovat je nadstandardně i možné (nejen v případě event. nepřítomnosti) jindy než ve stanovenou dobu v konzultačních hodinách apod. prostřednictvím např. mailu – event. telefonu viz výše a příp. dle individuální domluvy.

Funkce

 • odborný asistent
 • jmenovaný předseda komise SZZk (Bc. a Mgr.) a jmenovaný člen pro rigorózní řízení (PhDr.)
 • kinantropolog a sindefendolog
 • garant Bc. studia programu Tělesná výchova a sport a garant studia CŽV
 • katedrální správce OBD

Odborné zaměření

 • Didaktika TV, didaktika a praxe vyučování TV
 • Úpoly, bojové umění a sebeobrana
 • Historie a teorie tělesné kultury
 • Antropomotorika a kinantropologie

Ostatní

– Instruktor bojového umění Shaolin Kung Fu – viz Si-fu (Mistr) P. Kala (CZ), resp. Si-Gung (Velmistr) Chen Shi Hong (CHI)
– Certifikát ,,Obecná problematika soudního znalectví pro soudní znalce“ (následně pro obor: Sport – se zvláštní specializací: Sebeobrana a boj zblízka, Kinatropologie) na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
– Bývalý dlouholetý člen sportovní technické komise pro bojová umění České asociace univerzitního sportu (ČAUS) ČR

NABÍDKA TÉMAT KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ PRO AR 2023/2024:

 • Vliv úpolových intervenčních pohybových programů na prevenci obezity a nadváhy u žáků 1. st. ZŠ
 • Vliv úpolových intervenčních pohybových programů na prevenci obezity a nadváhy u žáků 2. st. ZŠ
 • Vliv úpolových intervenčních pohybových programů na prevenci obezity a nadváhy u studentů SŠ
 • Vliv úpolových intervenčních pohybových programů na formování hodnotové orientace u vybrané věkové kategorie

 

Další možná témata závěrečných prací (obecně)

 • Didaktika vybraného bojového sportu a jeho začlenění do výuky úpolů ve školní tělesné výchově  
 • Materiální vybavení a podmínky k výuce úpolů na ZŠ a SŠ  
 • Inovativní možnosti výuky úpolů v tělesné výchově na ZŠ – SŠ (ve vybraném regionu)
 • Filozofické aspekty motivační struktury v bojovém umění vs. v bojovém sport
 • Úpoly v přípravě bezpečnostních složek

Pokud student chce odevzdávat závěrečnou práci v letním semestru AR 2023/24, je nutné si téma dohodnout nejpozději do 1. 11. 2023. V každém AR přijímám vedení  8 závěrečných prací.

Po dohodě s vedoucím práce budou probíhat pravidelné konzultace. Podmínkou souhlasu s odevzdáním práce bude mimo jiné i aktivní účast na těchto konzultacích.

Kompletní rukopis předložit vedoucímu práce NEJPOZDĚJI 3 týdny před termínem odevzdání v rámci harmonogramu akademického roku

Publikace

Monografie:

SZARK-ECKHARDT, M., GŐRNER, K., PETRŮ, D., DLOUHÝ, M. (2022). Predpoklady študentov pre výkon povolania učiteĺia telesnej výchovy. Ústí nad Labem: UJEP, Pedagogická fakulta, 168 s. ISBN 978-80-7561-383-7.

DLOUHÝ, M. (2011). Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 153 s. ISBN 978-80-7290-514-0.

DLOUHÁ., J., DLOUHÝ, M. (2012). Sociální opora hospitalizovaného dítěte. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 127 s. ISBN 978-80-7290-556-0.

DLOUHÁ., J., DLOUHÝ, M. (2015). Pedagogická podpora nemocného dítěte. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 306 s. ISBN 978-80-7290-838-7.

Kapitoly v monografiích:

DVOŘÁKOVÁ, H., ENGELTHALEROVÁ, Z. et al. (2017) Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Univerzita Karlova, Karolinum,  272 s. ISBN 978-80-246-3230-8,

HRABINEC, J., , H. et al. (2017) Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Univerzita Karlova, Karolinum,  272 s. ISBN 978-80-246-3230-8, 978-80-246-3625 – 2.

Skripta a VŠ učebnice:

SVOBODA, I., DLOUHÝ, M. (2021). Bojová umění jako základ sebeobrany a jejich vztah k právním normám. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 120 s. ISBN 978-80-7603-294-1.

DLOUHÝ, M. (2019). Úvod do teorie a didaktiky průpravných úpolů. Praha: PEDF UK. 978-80-7603-139-5. E-kniha – dostupné z: https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/uvod-do-teorie-didaktiky-prupravnych-upolu/

POKORNÝ, L., DLOUHÝ, M., KAŠPAR, L. (2016). Úvod do sportovní masáže. (20216). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Karolinum. 90 s. ISBN 978-80-7290-879-0.

DLOUHÝ, M., et al. (2014). Krizová komunikace v zátěžových situacích. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu. 120 s. ISBN 978-80-87647-12-7.