Přijímací zkoušky z tělesné výchovy

Opatření děkana

Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK

http://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/opatreni_dekana/opad_c._102019_pravidla,_ktera_je_uchazec_povinen_dodrzovat_v_prubehu_prijimaci_zkousky_na_pedagogicke_fakulte_uk.pdf

Talentové zkoušky – Tělesná výchova a sport se zaměřenm na vzdělávání – bakalářské studium – změna podmínek pro přijetí v souvislostí s epidemií COVID

Talentové zkoušky – Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – bakalářské studium

Obecné a fakultní podmínky PŘ

U přijímacích zkoušek bude zohledněna nemožnost adekvátní plnohodnotné přípravy. Dojde pravděpodobně k úpravám (zjednodušení) požadovaných dovedností.

Sledujte FB a Instagram KTV.

V případě dotazů využijte kontakt přes email (lenka.vojtikova@pedf.cuni.cz) nebo přes sociální sítě:

FB KTV

https://www.facebook.com/Katedra-t%C4%9Blesn%C3%A9-v%C3%BDchovy-Pedagogick%C3%A9-fakulty-Univerzity-Karlovy-376124595746614

FB – stránka studentů KTV, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy https://www.facebook.com/telocvikaripedfuk

INSTAGRAM KTV

https://www.instagram.com/ktv_pedf_uk/

Vzor talentových zkoušek naleznete na YouTube KTV

https://www.youtube.com/user/ktvpedf/videos