Přijímací zkoušky z tělesné výchovy

Opatření děkana

Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK
  • Přihláška ke studiu pro ak. rok 2022/2023:

Termín pro podání přihlášky ke studiu: 1. 11. 2021 – 28. 2. 2022.

Přihlášku je možné podat on-line do 28. 2. 2022 (23:59:59) (web). Poplatek je součástí přihlášky, tzn. platba provedená dne 28. 2. 2022 je v pořádku.

http://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/opatreni_dekana/opad_c._102019_pravidla,_ktera_je_uchazec_povinen_dodrzovat_v_prubehu_prijimaci_zkousky_na_pedagogicke_fakulte_uk.pdf

Talentové zkoušky – Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – bakalářské studium:

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=obory&fakulta=11410&fst=D&druh=&stupr=B0114A280007&obor1=&iscedkod=&jazyk=CZE&delka=&fulltext=&zobraz=Zobrazit+5+polo%C5%BEek

Řádný termín písemných, ústních a talentových přijímacích zkoušek: 6. 6. 2022 až 21. 6. 2022

FB KTV

https://www.facebook.com/Katedra-t%C4%9Blesn%C3%A9-v%C3%BDchovy-Pedagogick%C3%A9-fakulty-Univerzity-Karlovy-376124595746614

FB – stránka studentů KTV, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy https://www.facebook.com/telocvikaripedfuk

INSTAGRAM KTV

https://www.instagram.com/ktv_pedf_uk/

Vzor talentových zkoušek naleznete na YouTube KTV

https://www.youtube.com/user/ktvpedf/videos