«

»

Dub 06

Souborná zkouška z gymnastiky pro II. TVS

Termíny souborné zkoušky z gymnastiky pro II. TVS, příp. III. TVS, jsou:

11. 5. od 14.30 v tělocvičně Brandýs

24. 5. od 9

7. 6. od 9