↑ Return to VŠSK Pedf UK

Charakteristika klubu

Vysokoškolský sportovní klub
charakteristika

Výbor VŠSK
předseda:  PaedDr. Ladislav Pokorný
místopředseda:  PeedDr. Irena Svobodová
jednatel a pokladník:  PaedDr. Jana Hájková
kontrolní komise:  Mgr. Věra Kuhnová
členové:

 

administrativa:

 PaedDr. Ivan Přibyl
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar Ph.D.

Karolína Soukupová

adresa:
VŠSK UK PedF
Kralovická 915
Brandýs nad Labem
250 01telefon:
221 900 673

email:
karolina.soukupova@pedf.cuni.cz

DIČ: CZ43750613

Všeobecná charakteristika, poslání a cíle

VŠSK je občanským sdružením studentů a zaměstnanců UK PedF Praha, případně dalších zájemců o činnost.

Gestorem činnosti je Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS).

Hlavním cílem VŠSK je vytvářet a zajišťovat optimální podmínky pro rozvoj tělesné výchovy a sportu na UK PedF

Řádným členem VŠSK se může stát student a zaměsnanec vysoké školy, případně další zájemce o činnost ve VŠSK (včetně právnických osob), který vysloví souhlas se stanovami.

Právem člena VŠSK je, mimo jiné, účastnit se sportovních a společenských aktivit v rámci oddílu i klubu, podílet se na výhodách, které z členství vyplývají (včetně finančního zvýhodnění).

Povinností člena VŠSK je, mimo jiné, dodržovat stanovy, platit příspěvky ve stanovené výši a době.

Nejvyšším orgánem VŠSK je konference. Koná se zpravidla jedenkrát ročně. Konference volí a odvolává výkonný výbor a kontrolní komisi, rozhoduje o přijetí nového oddílu, rozhoduje o vyloučení oddílu, odboru, člena, atd.

Výbor VŠSK je výkonným a řídícím orgánem mezi konferencemi. Výbor dbá o efektivní finanční hospodaření VŠSK, řeší aktuální situace a úkoly vyplývající z činnosti.

Majetek VŠSK je movitý.

Zdrojem movitého majetku jsou:

  • členské a oddílové příspěvky
  • dotace od ČAUS
  • dotace od ČSTV
  • dary
  • příjmy ze sportovní, tělovýchovné a kulturně společenské činnosti