↑ Return to VŠSK Pedf UK

Podmínky členství

 Podmínky členství ve VŠSK

caus_sm

Jak se ucházet o členství ve VŠSK?

  1. Vyhledat vedoucí oddílu a vyjadřit mu svůj zájem stát se členem.
  2. Vedoucí posoudí možnost zařazení zájemce do oddílu.
  3. Vyřídit formality, týkající se registrace (průkaz člena) a zaplacení členských příspěvků VŠSK na jeden kalendářní rok, nejpozději do 15. března (resp. na půlrok do 15. října). Vše u jednatelky VŠSK PaedDr.Hájkové.
  4. Uhradit případné oddílové příspěvky.
  5. Pilně sportovat a účastnit se dalšího života zvoleného oddílu.

Členské příspěvky

Příspěvky je nutné platit pouze na účet VŠSK: 423306319/0800. Ve zprávě pro příjemce musí být uvedeno jméno, příjmení a oddíl. U PaedDr. Hájkové je poté nutné

podepsat GDPR!

studenti UK PedF 400,- Kč / rok
zaměstnanci UK PedF + ostatní 500,- Kč / rok
důchodci 250,- Kč / rok