Studenti

Výukové materiály

Příklady cvičení s overball a fitball nejen pro domácí cvičení. Příklady cviků pro motoricko funkční přípravu. 

Zobrazit stránku »

Státní závěrečné zkoušky

SZZ a závěrečné práce: Kvalifikační práce – Opatření děkana 37/2017 Formulář pro zadávání bakalářské nebo magisterské práce O podrobnostech pro závěrečné práce Informovaný souhlas – NOVÉ 2022/23 Šablona bakalářské práce Šablona diplomové práce Opatření rektora č. 72/2017 Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Přihlašování na státní závěrečné zkoušky Pokud se …

Zobrazit stránku »

Okruhy ke zkouškám

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Okruhy ke státním závěrečným zkouškám TV a sport se zaměřením na vzdělávání – prezenční bakalářské TV – Navazující magisterské NOVÉ !!!! pro novou akreditaci navazujícího studia TV Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – tělesná výchova – studium prezenční magisterské Učitelství pro mateřské školy – TV – studium bakalářské Vychovatelství – spec. …

Zobrazit stránku »

Internátní kurzy – Aktuální informace

Horní Poříčí – ved. Mgr. Kainová Vyhláška VS 335126 89 2790,- 28. 5. – 4. 6. 2022 Horní Poříčí – ved. Mgr. Chvostek Vyhláška VS 335126 90 2790,- 4. – 10. 6. 2022 Horní Poříčí – ved. dr.Vojtíková Vyhláška VS 335126 91 1860, 4. – 8. 6. 2022 Horní Poříčí -ved. dr. Hájková Vyhláška VS …

Zobrazit stránku »

Studenti se speciálními potřebami

Pedagogická fakulta UK v Praze, KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY nabízí podporu při studiu studentům se speciálními potřebami. Kontaktní osoba – Mgr. Martin Pádivý email: martin.padivy@pedf.cuni.cz tel: +420777602530 konzultační hodiny – viz konzultační hodiny a SIS Veškeré nezbytné informace – https://pedf.cuni.cz/PEDF-260.html

Zobrazit stránku »

Souvislá pedagogická praxe na ZŠ

Zobrazit stránku »