Studenti

Výukové materiály

Příklady cvičení s overball a fitball nejen pro domácí cvičení. Příklady cviků pro motoricko funkční přípravu. 

Zobrazit stránku »

Státní závěrečné zkoušky

SZZ a závěrečné práce: Kvalifikační práce – Opatření děkana 37/2017   O podrobnostech pro závěrečné práce Šablona bakalářské práce Šablona diplomové práce Opatření rektora č. 72/2017 Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Přihlašování na státní závěrečné zkoušky Pokud se student přihlásí ke SSZ nebo obhajobě, poté se potřebuje ze zkoušky …

Zobrazit stránku »

Okruhy ke zkouškám

  PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA   Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – studium následné magisterské Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – studium prezenční bakalářské Učitelství pro 1.stupeň ZŠ – tělesná výchova Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – tělesná výchova – studium prezenční magisterské Učitelství …

Zobrazit stránku »

Internátní kurzy – Aktuální informace

TV letní kurz 2020 – PaedDr. Irena Svobodová – přihláška: https://docs.google.com/forms/d/1tMpRvayK6Vc45WnLD24-laqcZAoUgOJT7I7VwW8-qvI/edit Kurz sportů a pobytu v přírodě 2020 – PeadDr. Ivan Přibyl – přihláška: https://docs.google.com/forms/d/1AOldjyI8wIRpJddyU60lszHW1jSjCX2n3WsGp_YrD0s/edit Kurz let.pohyb.aktivit 1.roč.MŠ prez. – Mgr. Lenka Vojtíková – přihláška: https://docs.google.com/forms/d/1v8J3B60_uVgOlftxv0OJf7uVbWcNPGrJu-isNGRQvQo/edit Kurz let.pohyb.aktivit 1.roč.MŠ kombi. – Mgr. Lenka Vojtíková – přihláška: https://docs.google.com/forms/d/1M2dcuULHq1wW8nFuSW0EOs9dTdNFvWjXB4AOBu5yoJM/edit Regenerační pohybové aktivity – Kurz let.pohyb.aktivit – Mgr. …

Zobrazit stránku »

Studenti se speciálními potřebami

  Pedagogická fakulta UK v Praze, Katedra tělesné výchovy nabízí podporu při studiu studentům se speciálními potřebami. Kontaktní osobou je Mgr. Martin Pádivý, kontakt naleznete na našich webových stránkách.

Zobrazit stránku »

Souvislá pedagogická praxe na ZŠ

Dohoda PP praxe – formulář

Zobrazit stránku »