Studenti

Výukové materiály

Příklady cvičení s overball a fitball nejen pro domácí cvičení. Příklady cviků pro motoricko funkční přípravu. 

Zobrazit stránku »

Státní závěrečné zkoušky

SZZ a závěrečné práce: Kvalifikační práce – Opatření děkana 37/2017 Formulář pro zadání bakalářské nebo diplomové práce ke schválení EK KTV PedF UK O podrobnostech pro závěrečné práce Informovaný souhlas – NOVÉ 2022/23 Šablona bakalářské práce Šablona diplomové práce Opatření rektora č. 72/2017 Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Přihlašování …

Zobrazit stránku »

Okruhy ke zkouškám

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Okruhy ke státním závěrečným zkouškám TV a sport se zaměřením na vzdělávání – prezenční bakalářské TV – navazující magisterské– stará akreditace TV – Navazující magisterské NOVÉ !!!! pro novou akreditaci navazujícího studia TV Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – tělesná výchova – studium prezenční magisterské Učitelství pro mateřské školy – TV …

Zobrazit stránku »

Internátní kurzy – Aktuální informace

Bedřichov – ved. dr. Chrástková VS 33512693 4 487,- 7. – 14. 1. 2023 Harrachov – ved. dr. Chrástková VS 335126 94 6 440,- 28.1 – 4. 2. 2023 Náchodská – Mgr. Pádivý Vyhláška s přihláškou VS 33512695 4.717,- 25. 3. – 1. 4. 2023         ŘÁD KURZU   Žádost o vrácení kurzovného …

Zobrazit stránku »

Studenti se speciálními potřebami

Pedagogická fakulta UK v Praze, KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY nabízí podporu při studiu studentům se speciálními potřebami. Kontaktní osoba – Mgr. Martin Pádivý email: martin.padivy@pedf.cuni.cz tel: +420777602530 konzultační hodiny – viz konzultační hodiny a SIS Veškeré nezbytné informace – https://pedf.cuni.cz/PEDF-260.html

Zobrazit stránku »

Souvislá pedagogická praxe na ZŠ

Zobrazit stránku »