Studenti

Výukové materiály

Příklady cvičení s overball a fitball nejen pro domácí cvičení. Příklady cviků pro motoricko funkční přípravu. 

Zobrazit stránku »

Státní závěrečné zkoušky

SZZ a závěrečné práce: Kvalifikační práce – Opatření děkana 37/2017   O podrobnostech pro závěrečné práce Šablona bakalářské práce Šablona diplomové práce Opatření rektora č. 72/2017 Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Přihlašování na státní závěrečné zkoušky Pokud se student přihlásí ke SSZ nebo obhajobě, poté se potřebuje ze zkoušky …

Zobrazit stránku »

Okruhy ke zkouškám

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – studium prezenční bakalářské Učitelství VPP TV pro ZŠ a SŠ -navaz.mag.prez. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – tělesná výchova – studium prezenční magisterské Učitelství pro mateřské školy – TV – studium bakalářské Vychovatelství – spec. TV Požadavky …

Zobrazit stránku »

Internátní kurzy – Aktuální informace

TV letní kurz 2020 – PaedDr. Irena Svobodová – přihláška: https://docs.google.com/forms/d/1tMpRvayK6Vc45WnLD24-laqcZAoUgOJT7I7VwW8-qvI/edit Kurz sportů a pobytu v přírodě 2020 – PeadDr. Ivan Přibyl – přihláška: https://docs.google.com/forms/d/1AOldjyI8wIRpJddyU60lszHW1jSjCX2n3WsGp_YrD0s/edit Kurz let.pohyb.aktivit 1.roč.MŠ prez. – Mgr. Lenka Vojtíková – přihláška: https://docs.google.com/forms/d/1v8J3B60_uVgOlftxv0OJf7uVbWcNPGrJu-isNGRQvQo/edit Kurz let.pohyb.aktivit 1.roč.MŠ kombi. – Mgr. Lenka Vojtíková – přihláška: https://docs.google.com/forms/d/1M2dcuULHq1wW8nFuSW0EOs9dTdNFvWjXB4AOBu5yoJM/edit Regenerační pohybové aktivity – Kurz let.pohyb.aktivit – Mgr. …

Zobrazit stránku »

Studenti se speciálními potřebami

Pedagogická fakulta UK v Praze, KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY nabízí podporu při studiu studentům se speciálními potřebami. Kontaktní osoba – Mgr. Martin Pádivý email: martin.padivy@pedf.cuni.cz tel: +420777602530 konzultační hodiny – viz konzultační hodiny a SIS Veškeré nezbytné informace – https://pedf.cuni.cz/PEDF-260.html

Zobrazit stránku »

Souvislá pedagogická praxe na ZŠ

Dohoda PP praxe – formulář

Zobrazit stránku »