Studenti

Výukové materiály

Příklady cvičení s overball a fitball nejen pro domácí cvičení. Příklady cviků pro motoricko funkční přípravu. 

Zobrazit stránku »

Státní závěrečné zkoušky

SZZ a závěrečné práce: Kvalifikační práce – Opatření děkana 37/2017   O podrobnostech pro závěrečné práce Šablona bakalářské práce Šablona diplomové práce Opatření rektora č. 72/2017 Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Přihlašování na státní závěrečné zkoušky Pokud se student přihlásí ke SSZ nebo obhajobě, poté se potřebuje ze zkoušky …

Zobrazit stránku »

Okruhy ke zkouškám

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – studium prezenční bakalářské Učitelství VPP TV pro ZŠ a SŠ -navaz.mag.prez. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – tělesná výchova – studium prezenční magisterské Učitelství pro mateřské školy – TV – studium bakalářské Vychovatelství – spec. TV Požadavky …

Zobrazit stránku »

Internátní kurzy – Aktuální informace

Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru skripta KTV 2016 – Letni_kurzy

Zobrazit stránku »

Studenti se speciálními potřebami

Pedagogická fakulta UK v Praze, KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY nabízí podporu při studiu studentům se speciálními potřebami. Kontaktní osoba – Mgr. Martin Pádivý email: martin.padivy@pedf.cuni.cz tel: +420777602530 konzultační hodiny – viz konzultační hodiny a SIS Veškeré nezbytné informace – https://pedf.cuni.cz/PEDF-260.html

Zobrazit stránku »

Souvislá pedagogická praxe na ZŠ

Zobrazit stránku »