↑ Return to Studenti

Okruhy ke zkouškám

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

TV a sport se zaměřením na vzdělávání – prezenční bakalářské

TV – navazující magisterské– stará akreditace

Bc nová akreditace-nové otázky

TV – Navazující magisterské NOVÉ !!!! pro novou akreditaci navazujícího studia TV

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – tělesná výchova – studium prezenční magisterské

Učitelství pro mateřské školy – TV – studium bakalářské

Vychovatelství – spec. TV

Požadavky na ukončení studia základních sportovních odvětví

Tělesná výchova a sport – bc. studium – Atletika
Tělesná výchova a sport – bc. studium – Gymnastika
Tělesná výchova a sport – bc. studium – Plavání
Tělesná výchova a sport – bc. studium – Sportovní hry

Okruhy pro dovednostní minimum

Učitelství pro mateřské školy – atletika
Učitelství pro mateřské školy – gymnastika
Učitelství pro mateřské školy –  plavání
Učitelství pro mateřské školy – sportovní hry