↑ Return to Studenti

Okruhy ke zkouškám

 

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

 

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – studium následné magisterské
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – studium prezenční bakalářské
Učitelství pro 1.stupeň ZŠ – tělesná výchova
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – tělesná výchova – studium prezenční magisterské
Učitelství pro mateřské školy – TV – studium bakalářské
Učitelství VPP TV pro ZŠ a SŠ -navaz.mag.prez.
Vychovatelství – spec. TV

Požadavky na ukončení studia základních sportovních odvětví

Tělesná výchova a sport – bc. studium – Atletika
Tělesná výchova a sport – bc. studium – Gymnastika
Tělesná výchova a sport – bc. studium – Plavání
Tělesná výchova a sport – bc. studium – Sportovní hry

Okruhy pro dovednostní minimum

 

Učitelství pro mateřské školy – atletika
Učitelství pro mateřské školy – gymnastika
Učitelství pro mateřské školy –  plavání
Učitelství pro mateřské školy – sportovní hry