↑ Return to Studenti

Souvislá pedagogická praxe na ZŠ a SŠ

Informace nejen k formálním požadavkům na praxe naleznete na webu Střediska pedagogické praxe PedF UK: https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/

Katedra tělesné výchovy v rámci pilotního projektu provázejících učitelů vyhlášeném MŠMT (https://www.msmt.cz/vzdelavani/pokusne-overovani-system-podpory-provazejicich-ucitelu-s?highlightWords=pokusné+ověřování  domluvila pro studenty oboru TV provázející učitele na následujících školách:

1. Gymnázium Litoměřická (prolink: www.gymlit.cz): Mgr. Martin Weiser
2. Gymnázium Voděradská (prolink: https://gymvod.cz/aktualni-informace/): Mgr. Veronika Bohmanová
3. Gymnázium J. S. Malchara (prolink: https://gbl.cz/): Mgr. Jana Burešová a Mgr. Petr Kváča

4. ZŠ Červený Vrch (prolink: www.zscvrch.cz),  Mgr. Martin Nedoma