↑ Return to Studenti

Státní závěrečné zkoušky

SZZ a závěrečné práce:

Kvalifikační práce – Opatření děkana 37/2017

 

Šablona bakalářské práce

Šablona diplomové práce

Pokud se student přihlásí ke SSZ nebo obhajobě, poté se potřebuje ze zkoušky omluvit, je třeba zaslat mailem žádost sekretářce p. Soukupové a vedoucímu komise.