↑ Return to Studenti

Studenti se speciálními potřebami

 

Pedagogická fakulta UK v Praze, Katedra tělesné výchovy nabízí podporu při studiu studentům se speciálními potřebami.

Kontaktní osobou je Mgr. Martin Pádivý, kontakt naleznete na našich webových stránkách.