↑ Return to Studenti

Studenti se speciálními potřebami

Pedagogická fakulta UK v Praze, KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY nabízí podporu při studiu studentům se speciálními potřebami.

Kontaktní osoba – Mgr. Martin Pádivý

email: martin.padivy@pedf.cuni.cz

tel: +420777602530

konzultační hodiny – viz konzultační hodiny a SIS

Veškeré nezbytné informace – https://pedf.cuni.cz/PEDF-260.html