Studijní obory s výukou tělesné výchovy

Bakalářské:

Prezenční:

-Tělesná výchova a sport, kombinovaná s oborem biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání.

-Tělesná výchova a sport, kombinovaná s oborem informační technologie se zaměřením na vzdělávání.

-Tělesná výchova a sport, kombinovaná s oborem matematika se zaměřením na vzdělávání.

-Tělesná výchova a sport, kombinovaná s oborem výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání.

-Tělesná výchova a sport, kombinovaná s oborem základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání.

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Adresa: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

  • Přihláška ke studiu pro ak. rok 2020/2021:

Termín pro podání přihlášky ke studiu: 1. 11. 2019 – 29. 2. 2020.

Přihlášku je možné podat on-line do 29. 2. 2020 (23:59:59) (web). Poplatek je součástí přihlášky, tzn. platba provedená dne 29. 2. 2020 je v pořádku.

Administrativní poplatek:

760,- za elektronickou přihlášku (již se netiskne)

810,- za papírovou přihlášku