Studijní obory s výukou tělesné výchovy

Bakalářské:

Prezenční:

-Tělesná výchova a sport, kombinovaná s oborem biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání.

-Tělesná výchova a sport, kombinovaná s oborem informační technologie se zaměřením na vzdělávání.

-Tělesná výchova a sport, kombinovaná s oborem matematika se zaměřením na vzdělávání.

-Tělesná výchova a sport, kombinovaná s oborem výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání.

-Tělesná výchova a sport, kombinovaná s oborem základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání.

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Adresa: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

 

  • Přihláška ke studiu pro ak. rok 2020/2021:

Termín pro podání přihlášky ke studiu: 1. 11. 2019 – 29. 2. 2020.

Přihlášku je možné podat on-line do 29. 2. 2020 (23:59:59) (web). Poplatek je součástí přihlášky, tzn. platba provedená dne 29. 2. 2020 je v pořádku.

 

Administrativní poplatek:

760,- za elektronickou přihlášku (již se netiskne)

810,- za papírovou přihlášku

20. 4. 2020 – 23. 4. 2020  talentové přijímací zkoušky z hudební, tělesné a výtvarné výchovy pro všechny obory a formy studia, ve kterých je talentová přijímací zkouška předepsána

11. 5. – 12. 5. 2020, náhradní termín talentových přijímacích zkoušek (hudební, tělesná, výtvarná výchova)