Category Archives: 2011

Educational Theory in the Postmodern Era

Three Attempts to Tackle the Insoluble

Dialogic Structures in Educational Communication in Secondary Schools

Competitions and Competing in Maths Lessons from the Point of View of Pupils and Teachers

Comparison of the Results of Computer-Based and Frontal Teaching of Physics

The Relationship of the Cognitive and Affective Element of Multicultural Competences

Is the Czech Academic Environment Sick or „just“ Immoral?

„Kam směřuje současný pedagogický výzkum?“ XVIII. celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu

Diskuse o pedagogických časopisech v české republice

Meze a nové možnosti vzdělávání v globální perspektivě

Pedagogický časopis / Journal of pedagogy

POTOČÁROVÁ, M. Pedagogika rodiny (teoretické východiska rodinné výchovy). [The Pedagogy of the Family (Theoretical Starting-Points of Family Upbringing)]

HRABAL, V.; PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. [What kind of teacher I am]

KIMBLE, Ch.; HILDERH, P.; BOURDON, E. Communities of Practice: Creating teaming environments for educators. Volume 1.

CIGÁNEK, R. Politický zápas o jednotnou státní školu 1945-1949. [The Political Struggle over a Unified State School 1945-1949]

Fenomén času ve výchově a vzdělávání. [The Phenomenon of Time in Upbringing and Education]

Thoughts on the Maturita (High School Leaving Exams), or a road between science and politics

Education Moral and Immoral: The relationship between knowledge and virtue in the educational theory of Comenius

Analysis and Comparison of the Training of Teachers for All-day Schools in the FRG

Opportunities to Develop Learn to Learn Competences: A comparison between basic (elementary) schools and extended gymnasiums (early-start academic high schools)

The State of Health and Lifestyle of Teachers from Different School Levels

The Effect of Experiential Learning in Natural Conditions on Pupils‘ Ideas about the Ecosystem

Vstoupil či nevstoupit na tenký led analýzy socialistické pedagogiky? Diskusní příspěvek k úvodníku J. Mareše (Pedagogika, 2010, LX, č. 2)

Educational change in the global context

MÁLKOVÁ, G.: Zprostředkované učení. Jak učit žáky myslet a učit se. [Mediated Learning. How to teach pupils to think and learn]

ANDERSON, H.: Konverzace, jazyk a jejich možnosti. Postmoderní přístup k terapii. [Conversation, Language and their Possibilities. A post-modern approach to therapy]

SPOUSTA, V.: Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření. [Vademecum for Authors of Professional and Academic Work in the Humanities and Social Fields]

STOJAN, M., et al.: Škola a zdraví pro 21. století. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část /. Obecná analýza s příklady implementace. [School and Health for the 21st Century. Transport training in RVP (Framework Educational Programme) for second level Basic School]

The Tangled Problems of the “Maturita” School-Leaving Examination

Learning and Subjective Maps of Concepts

The Modem Conception of Spirituality as a Source of ideas on the Formation of Pro-Social Attitudes

The Attitudes of Lower Secondary-School Pupils‘ Attitudes to Geography as a Teaching Subject

Outdoor School: An example of changes in family and school socialisation

Research Projects on How Far the Goal of Educational Programmes is Reflected in their Implementation

RABUŠIC, L; HAMANOVÁ, J. (ed). Hodnoty a postoje v České republice 1991-2008. [Values and Attitudes in the Czech Republic 1991-2008]

DYTRTOVA, R.; KRHUTOVA, M. Učitel – příprava na profesi. [The Teacher – Training for the profession]

HARTL, P.; HARTLOVA, H. Velký psychologický slovník. [Psychological Dictionary]

KUŘINA, F., a kol. Matematika a porozumění světu: setkání s matematikou po základní škole. [Mathematics and the Understanding of the World; Encountering mathematics after basic school]

65 Years of the Education Faculty of Charles University in Prague

The Ideas of University Educationalists on the University Education of Teachers at National Schools

The Changing Education of Teachers for Primary School (1st level) from the End of the 2nd World War to 1989

Reflections on Changes in Teacher Training for Primary Education in the Czech Republic since 1989

How to Understand the Teaching Profession – Impulses for faculties of education

Faculties of Education from the Perspective of the Government Accreditation Commission

Finding Criteria of Quality for Faculties of Education

Conceptions of Education and Training in Central Europe 1868-1939

Report from the international conference of the German Association for Science and Education, section for historical-educational research

VÁŇOVÁ, R.; KRYKORKOVÁ, H. (ed). Učitel v současné škole. [The Teacher in the Contemporary School]

ZOUNEK, J.; ŠEĎOVÁ, K. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. [Teachers and Technology. Between the traditional and modern concept]

VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. (ed.). Pedagogika pro učitele. [Pedagogics for Teachers]

WALTEROVÁ, E.; ČERNÝ, K.; GREGER, D.; CHVÁL, M. Školství-věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. [The School System – a (non) public concern? The views of the public on schools and education]