Archiv rubriky: 1/2011

Pedagogika v postmoderním věku

Tři pokusy řešit neřešitelné

Dialogické struktury ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy

Soutěže a soutěženi v hodinách matematiky z pohledu žáků a pedagogů

Srovnaní výsledku počítačem podporované a frontální výuky fyziky

Vztah kognitivní a afektivni složky multikulturních kompetencí

Je české akademické prostředí nemocné, nebo „jen“ nemravné?

„Kam směřuje současný pedagogický výzkum?“ XVIII. celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu

Diskuse o pedagogických časopisech v české republice

Meze a nové možnosti vzdělávání v globální perspektivě

Pedagogický časopis / Journal of pedagogy

POTOČÁROVÁ, M. Pedagogika rodiny (teoretické východiska rodinné výchovy).

HRABAL, V.; PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel.

KIMBLE, Ch.; HILDERH, P.; BOURDON, E. Communities of Practice: Creating teaming environments for educators. Volume 1.

CIGÁNEK, R. Politický zápas o jednotnou státní školu 1945-1949.

Fenomén času ve výchově a vzdělávání.