Category Archives: 1/2011

Educational Theory in the Postmodern Era

Three Attempts to Tackle the Insoluble

Dialogic Structures in Educational Communication in Secondary Schools

Competitions and Competing in Maths Lessons from the Point of View of Pupils and Teachers

Comparison of the Results of Computer-Based and Frontal Teaching of Physics

The Relationship of the Cognitive and Affective Element of Multicultural Competences

Is the Czech Academic Environment Sick or „just“ Immoral?

„Kam směřuje současný pedagogický výzkum?“ XVIII. celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu

Diskuse o pedagogických časopisech v české republice

Meze a nové možnosti vzdělávání v globální perspektivě

Pedagogický časopis / Journal of pedagogy

POTOČÁROVÁ, M. Pedagogika rodiny (teoretické východiska rodinné výchovy). [The Pedagogy of the Family (Theoretical Starting-Points of Family Upbringing)]

HRABAL, V.; PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. [What kind of teacher I am]

KIMBLE, Ch.; HILDERH, P.; BOURDON, E. Communities of Practice: Creating teaming environments for educators. Volume 1.

CIGÁNEK, R. Politický zápas o jednotnou státní školu 1945-1949. [The Political Struggle over a Unified State School 1945-1949]

Fenomén času ve výchově a vzdělávání. [The Phenomenon of Time in Upbringing and Education]