Archiv rubriky: 2/2011

Úvaha o maturitě aneb cesta mezi vědou a politikou

Vzdělaní mravné a nemravné: vztah poznání a ctnosti v komenského pedagogice

Analýza a komparace přípravy učitelů celodenních škol v SRN

Opportunities to Develop Learn to Learn Competences: A comparison between basic (elementary) schools and extended gymnasiums (early-start academic high schools)

Zdravotní stav a životni styl učitelů různých stupňů škol

Vplyv skusenostneho vyučovania v prírodných podmienkach na představy žiakov o ekosystéme

Vstoupil či nevstoupit na tenký led analýzy socialistické pedagogiky? Diskusní příspěvek k úvodníku J. Mareše (Pedagogika, 2010, LX, č. 2)

Educational change in the global context

Málková, G.: Zprostředkované učení. Jak učit žáky myslet a učit se.

ANDERSON, H.: Konverzace, jazyk a jejich možnosti. Postmoderní přístup k terapii.

SPOUSTA, V.: Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměření.

STOJAN, M., et al.: Škola a zdraví pro 21. století. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část /. Obecná analýza s příklady implementace.