Archiv rubriky: 4/2011 (MONO)

65 let pedagogických fakult

65 let Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Jak univerzitní učitele pedagogiky uvazovali o vysokoškolském vzdělání učitelů národních škol

Vzdělávání učitelů pro primární školu (1. Stupeň) po 2. Světové válce v proměnách času (do r. 1989)

Reflexe proměn přípravy učitelů pro primární vzdělávání v České republice po roce 1989

Jak chápat učitelství – impulzy pro pedagogické fakulty

Pedagogické fakulty z pohledu akreditační komise vlády

Hledaní kriterii kvality pedagogických fakult

Výchovné a vyučovací koncepce ve střední evropě v letech 1868-1939

Zprava z mezinárodni konference německé společnosti pro vědy o výchově

VÁŇOVÁ, R.; KRYKORKOVÁ, H. (ed). Učitel v současné škole.

ZOUNEK, J.; ŠEĎOVÁ, K. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím.

VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. (ed.). Pedagogika pro učitele.

WALTEROVÁ, E.; ČERNÝ, K.; GREGER, D.; CHVÁL, M. Školství-věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdělávání.