Category Archives: 4/2011 (MONO)

65 Years of the Education Faculties

65 Years of the Education Faculty of Charles University in Prague

The Ideas of University Educationalists on the University Education of Teachers at National Schools

The Changing Education of Teachers for Primary School (1st level) from the End of the 2nd World War to 1989

Reflections on Changes in Teacher Training for Primary Education in the Czech Republic since 1989

How to Understand the Teaching Profession – Impulses for faculties of education

Faculties of Education from the Perspective of the Government Accreditation Commission

Finding Criteria of Quality for Faculties of Education

Conceptions of Education and Training in Central Europe 1868-1939

Report from the international conference of the German Association for Science and Education, section for historical-educational research

VÁŇOVÁ, R.; KRYKORKOVÁ, H. (ed). Učitel v současné škole. [The Teacher in the Contemporary School]

ZOUNEK, J.; ŠEĎOVÁ, K. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. [Teachers and Technology. Between the traditional and modern concept]

VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. (ed.). Pedagogika pro učitele. [Pedagogics for Teachers]

WALTEROVÁ, E.; ČERNÝ, K.; GREGER, D.; CHVÁL, M. Školství-věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. [The School System – a (non) public concern? The views of the public on schools and education]