Archiv rubriky: 3-4/2010 (MONO)

Helus, Z., Spilková, V. (Eds.) Cesty ke kvalitě učitelství

Učitelská profese v teoretické a výzkumné reflexi

Porozumenie výchove a univerzitné učitelské vzdělávanie

Personalizace v pedagogice – nový pohled na starý problém?

Konceptova analýza tvořivých úloh jako nástroj učitelské reflexe

UČITEL – EXPERT – Přehled výzkumných trendů a jejich výsledků

Mentoring jako forma kolegialni podpory a strategie dobré školy

Evropské přístupy k pojetí kvality učitele – optikou formálních dokumentů

Pedagogické činnosti českých učitelů v mezinárodním srovnání

Mezinárodni srovnání motivačních zdrojů učební činnosti žáků

Interpretace některých didakticko-matematických jevů u studentů učitelství a u učitelů matematiky

Pedagogicky a výzkumný rozměr studentských esejů v přípravě studentů učitelství pro primární školu

O potřebě integrace myšlenkových snah zaměřených k profesionalizaci učitelství: diskuse na okraj monotematického čísla pedagogiky č. 3-4/2010

Publikovaní výsledku výzkumu a vykazování výsledků výzkumu na českých vysokých školách

Recenze