Archiv rubriky: 2008

Dějiny pedagogického myšlení- současný vzkaz o nesoučasném

Nová taxonomie kladných stránek člověka – inspirace pro pedagogiku a pedagogickou psychologii

Interkulturni kompetence a jejich rozvoj prostřednictvím tělesné výchovy

Indikátory – významný prostředek našeho poznávání

Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (2. část)

Su buduci učitelia přírodovědných predmetov tvořiví?

Zjišťovaní parametru kvality výuky fyziky

Zprávy

Recenze

Učeni ve škole: kognitivní, nebo osobnostní přístup?

Kognitivno-psychologicke přístupy k výskumu čítania a ich dopady na vzdělávaciu prax

K sučasnym pedagogickým diskusiám o zóně najbližšieho vývinu

Učitel jako zprostředkovatel poznání

Kognitivní svébytnost, teoretická východiska a okolnosti jejího rozvíjení

Proces dekontextuauzace při utváření abstraktního pojmu

O konstruktivismu ve vyučování matematiky

Recenze

Úpadek profesionality

Učitelovo vnimanie svojej profesijnej zdatnosti (self-efficacy) prehľad problematiky

Komenský – myslitel krize

Krize současné společnosti a proměny hodnot na přelomu tisíciletí

Jsou hry obratnosti jen potenciálními soutěžemi?

Ke konceptu hry na klavír jako CLIL na ZUŠ (2000-2007)

Vzdělanost/narodní vzdělanost: nevyjasněný pojem pedagogické teorie

Co neustale dlužíme J. Patočkovi aneb patočkův přirozený svět a současná pedagogika

Zprávy

Recenze

Mocenské puta reformy

Indikátory kvality vzdělávaní

Dynamické testované jazykových a verbálných schopností dětí zo sociálně znevýhodňujúceho prostredia

Vybrané psychologické souvislosti genderu v prostředí školní třídy

Tvorba standardu cizojazyčného vzdělávání pro vysoké školy technického zaměření

Vztah fonematického uvědomování a znalosti písmen v počátcích rozvoje čtení a psaní

Učitel jako oběť našili – poznatky z viktimologického šetření na českých středních školách

Zprávy

Recenze