Category Archives: 4/2013

Structured teacher´s education – yes, or no?

Changes in Teacher Education at Education Faculties in the CR 2000–2012 Based on the Bologna Process

Personal Reflections on Events during the Introduction of Structured Teacher Training Studies

The University Education of Teachers in Slovakia

Teacher Education in Switzerland Compared to Other States Traditions

Teacher Education in Austria – Reforms between Innovations and Traditions

The Structure and Reform of Teacher Training in Germany

For the Ninetieth Birthday of the Grand Old Man of Czech Education, Professor Josef Maňák

JEŽKOVÁ, V., von KOPP, B., JANÍK, T. Školní vzdělávání v Německu [School Education in Germany]. JEŽKOVÁ, V., DVOŘÁK, D., CHAPMAN, C. et al. Školní vzdělávání ve Velké Británii [School Education in Great Britain]. JEŽKOVÁ, V., DVOŘÁK, D., GREGER, D., DAUN, H. Školní vzdělávání ve Švédsku [School Education in Sweden].

HELUS, Z., BRAVENÁ, N., FRANCLOVÁ, M.: Perspektivy učitelství [Prospects of the Teaching Profession]

PÍŠOVÁ, M., DUSCHINSKÁ, K. et al.: Mentoring v učitelství [Mentoring in the Teaching Profession]

KASÁČOVÁ, B.; BABIAKOVÁ, S.; CABANOVÁ, M., et al.: Učiteľ predprimárneho vzdelávania [The Teacher of Pre-Primary Education]