Archiv rubriky: 2006

Změny v pedagogické vědě

Pedagogická věda a nové výzvy edukační praxe

O stavu a trendech využívání ICT v českých školách a v zahraničí

E-learning a vzdělávání – Několik pohledů na problematiku e-learningu

Elektronická edukační media a cesty jejich evaluace

Vzdalene a virtuální laboratoře ve výuce a v přípravě učitelů přírodovědných předmětů

Podnikové vzdělávání: metody a formy používané v rozvoji lidských zdrojů

Současné změny v lékařském vzdělávání

Dětská muzea jako nová forma edukace

Zprávy

Recenze

Foucaultovské inspirace

К niektorým aspektom skúmania vplyvu ne disku rzívnych charakteristik tradičnej školy na dieťa

Neformálne vyučovanie ekologie a jeho vplyv na vědomosti a postoje žiakov

Výzkum dětských pojetí vybraných přírodovědných fenoménů z učiva fyziky a chemie na základní škole

Vychovně-vzdělávací preventivní program pro mladší školní věk „normální je nekouřit“

Boloňský proces a jeho reflexe v přípravném vzdělávání učitelů

Rámcové a školní vzdělávací programy v kontextu vzdělávacích a výchovných priorit středního odborného školství

Současné pohledy na procesy vnitřní evaluace škol v českém prostředí

Recenze

Pedagogika a pedagogové – Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám

Otázka Interdisciplinary A Kompetencí Ve Vzdělávání – Věnováno památce Jaroslavy Peškové

Spiritualita jako základ mravní výchovy

Vybrané pedagogicko-psychologické problémy a informace škol pro opatrovnická řízení

Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje

Vzdělávací potřeby ve vztahu k účasti na vzdělávání dospělých

Vzdělávací nabídka pro dospělé v České republice

Notová dyslexie – kazuistika

Teorie, výzkum a tvorba školy

Zprávy

Recenze

Pedagogická příprava učitelů v proměnách a nedějích?

Metamorfózy pojetí učitelské přípravy a jejich pedagogický výzkum

Dilemata v pojetí pedagogicke přípravy studentů učitelství

Role implicitních procesů při utváření profesní identity budoucích učitelů

Studentské portfolio jako zdroj poznání postojů začínajících studentů učitelství

Reflexie študentov učitelstva z pohladu kvalitatívneho výskumu

К problematice otevřeného kurikula učitelského vzdělávání

Od znalostí к pedagogické kondici: nový vhled do pedagogické přípravy studentů učitelství?