Archiv rubriky: 1/2005 (MONO)

Váňová R. (Ed.) Rámcové vzdělávací programy

Snad ještě není pozdě

Rámcové vzdělávací programy – dlouhodobý úkol

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v kontextu transformace českého školství

Rámcové vzdělávací programy: problém vymezování „kompetencí žáků“

Výzva, nebo destrukce? Česká kurikulárni reforma a dějepis

Úsilí o inovaci vnitřní práce škol se základním vzděláváním

Zprávy

Recenze