Category Archives: 2002

Potřebujeme didaktiku teorie?

Is educational science prepared for changes of perspectives?

A contribution to the theory and practice of problem-centred teaching

A nonverbal test in biologya tool and its use

Educational science at the charles university faculty of arts in the period 1945-1953

Making use of the media as a didactic tool in the process of school education

Pedagogisk forskning i sverige

Reports

Review

Osamělý učitel

Assessment and measurement of social support in children and adolescents

Thoughts about some open questions in contemporary theory of education

Some trends in educational training of prospective teachers

A psychoanalytic look on education which leads to problems with self-conception in adolescents

Between the kindergarten and elementary school: what children expect from school

Which characteristic traits of teachers support discipline in pupils

Reports

Review

Pedagogika a komplexnost vědeckého poznání

Educational science and adult education – distance in proximity

Medicine and educational science: their mutual influence and intersection

Towards a communicative way of language teaching

Literacy: evolution of models, reflection of use and research

Sociologie výchovy: přehlédnutí anglo-amerických monografií

Etnopedagogika

Hledání pojmu kultura školy

Ekonomické aspekty statku vzdělání

Výsledky vzdělávání v českých školách z pohledu projektu kalibro

Je česká mládež netolerantní vůči přistěhovalcům? (Na okraj dvou publikací o provedených výzkumech)

Reports

Review

Odkázanost člověka na edukaci – aktualizující se téma pedagogické zodpovědnosti

Improving the quality of education on the lower secondary degree of the school system by means of individualized instruction in schools

What next in the instruction of future teachers in Slovakia

Několik (úvodních) poznámek k textu Radomíra Choděry

Didactics, general didactics, metadidactics ? (Using the example of foreign language didactics)

Third-age university as a form of socio-educational intervention in retired people

Constructing the national curriculum: an inspiration from Romania

The structure of narration of stories in younger school-age children

The preparedness of students from faculties of education in the czech republic for anti-racist education

Hodnocení v současné škole

Reports

Review