Archiv rubriky: 2001

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami – nové výzvy

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na prahu třetího tisíciletí

Proces vzdělávací inkluze v České republice. Srovnání dětí s poruchami učení a romských dětí: pohled „odjinud“

Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese

Sonda do profese školního psychologa v ČR

Využití metody „eeg-bio-feedback training“ (EBFT) ve školním poradenství

Dokumenty MŠMT

Hraní hranic

Dětská hra a psychologie

Traktát o třech klasických lu dologických analýzách a o jejich pojetí významu hry

Výzkum herního folkloru žáků 8. třídy

Hra a filosofie

Dětská hra z psychoanalytického pohledu

Dětská hra a psychoanalýza

Dětská hra a etnologie

Umění ve škole: jenom“ hra, nebo téma pro reflexi?

Úskalí didaktického využití hračky

Zprávy

Recenze

Didaktické meditace aneb o dorozumění a světa-tvorbě

Problém osmiletých gymnázií (Historické a teoretické souvislosti)

Dočkáme se vnitřně diferencované integrované školy?

Vzdělávací a poznávací proces

Možnosti inovací struktury biologického učiva v návaznosti na dynamický rozvoj přírodních věd

Fenomén porozumění v kontextu sociálněpedagogického dění

Sociální pedagogika jako pomáhající disciplína

Pedagogický výzkum orientace výuky občanské nauky a základů společenských věd

Globalizace, národní a evropské vědomí vybrané skupiny mládeže

Jak učitelé využívají a hodnotí učebnice dějepisu Vyhodnocení průzkumu PC Plzeň provedeného v západních Čechách

Učitelé a společenské změny. K psychickému zpracování politických změn v r. 1989. Empirická psychoanalytická studie o učitelích v Česku a bývalé NDR

Výskum životného príbehu: učiteľka Adamová

Česká pedagogická terminologie: srovnání tří nových pedagogických slovníků

Zprávy

Recenze

Návrat vojenských vysloužilců?

Teď ještě přemostit…

Na okraj sporů o pojetí jedince a povahu společnosti

Ovlivňování učební motivace

Rozvoj metakognice – cesta k hodnotnějšímu poznání

Mjt – metoda měření morální kompetence

Teachers‘ and students‘ perceptions of discipline

Několik poznámek k diskusi o dovednostech žáka i edukátora

Populární časopisy pro dívky a jejich vliv na názory a jednání čtenářek

Zprávy

Recenze

Budoucnost společenskovědního vzdělání

Protestantismus, vzdělání, výchova tváří v tvář nároku Evropy

Přirozený svět a domov – témata pro oblast výchovy

Čtyři teze k tématu „změna školy“

Evropské záležitosti: výzva pro českou pedagogiku

A ‚Modern‘ European Education

Pokračování přehledové studie Jiřího Mareše z časopisu Pedagogika č. 4/2000

Zprávy

Recenze