Archiv rubriky: 2/1999 (MONO)

Váňová M. (Ed.) Učitel a jeho vzdělávání

Trendy ve vzdělávání evropského učitele

Ohlédnutí za konferencí o učitelském vzdělávání

Zákony o vysokých školách z let 1948-1989

Další vzdělávání učitelů a vzdělávací politika

Reforma vzdělávání učitelů a výchova k občanství: dynamická kombinace

Přenos výsledku výzkumu do učitelské praxe například u didaktiky matematiky

Profesní „kariéra“ a další vzdělávání v názorech a postojích učitelů

Diverzifikace terciárního sektoru v českém školství: ke vzniku, současnému stavu a perspektivám rozvoje vyšších odborných škol

Zprávy

Recenze