Archiv rubriky: 4/1999 (MONO)

Štech, S. (Ed.) Psychoanalytické inspirace pro výchovu

Proč právě psychoanalýza?

Hlubinně psychologické inspirace pro výchovu

„Nemožné“ povolání? Stále inspirativní bonmot

Klinický přístup a pedagogika

Soudobá psychoanalyse neuro vědy a vývojová psychologie – implikace pro výchovu

Thanatos a pedagogický proces

Oidipský konflikt z hlediska současné psychoanalytické teorie

Morálka sublimace

Psychoanalýza a výchova

„Sokratovský rozhovor“ jako specifická forma semináře (pohled účastníka)

Školský psychológ

The Netherlands‘journal of social sciences

Recenze