Archiv rubriky: 2/2014

Pedagogika pod tlakem dvojího očekávání: Hrozba, nebo výzva?

Profesní vidění u učitelů: pokus o zmapování výzkumného pole

Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990–2012)

Co změnit na práci asistentů pedagoga?

Domácí příprava v matematice (na pozadí vztahu mezi rodinou a školou)

Německá souhrnná škola – Gesamtschule

Povaha žákovských promluv ve výuce anglického jazyka

Konference CIES 2014, Toronto

Lojová, G., Vlčková, K. (2011). Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků. Praha: Portál.

Jarkovská, L. (2013). Gender před tabulí. Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Praha: SLON.