Archiv rubriky: 1998

Zamyšlení nad současnou českou školou

NEMES 1990 – 1998: Vytváření koncepce a nové formy práce

Místo a úloha PAU v inovaci školství

Proměny české primární školy pro roce 1990

Transformace kurikula v rámci projektu PHARE “Reforma odborného vzdělávání”

Smysl a vliv reformních idejí alternativního pedagogického hnutí v České republice v 90. letech

Program ZAČÍT SPOLU jako jeden z alternativních přístupů realizovaných na prvním stupni ZŠ v České republice

Školy s různou kvalitou sociálních podmínek ke školní práci a psychologické indikátory stresu u žáků

Zprávy

Recenze

Zamyšlení nad katedrami pedagogiky na pedagogických fakultách

Česká základní vzdělávání: nálezy pedagogického výzkumu

Hypertext, hypermédia – možnosti využití ve škole

Profesní identita školního psychologa

Školní psychologie ve Francii. Kořeny, vývoj, pohledy.

Marc Antoine Jullien de Paris – duchovní otec srovnávací pedagogiky

Současné tendence v řízení školství Rakouska a SRN

Některé vlastnosti osobnosti ve vztahu k výchově a jejím cílům

Kruh – preventivně výchovné oddělení střediska pro mládež Klíčov

Zprávy

Recenze

K textu vysokoškolského zákona

Filosofie jakožto výchova

Deskripce výchovného vztahu v tradici duchovědné pedagogiky

Význam pedagogiky v přípravě učitelů fyziky

K otázce cizojazyčných schopností

Stav řízení českého regionálního školství po osmi letech

Učiteľ a burnout efekt

Zprávy

Recenze

PEDAGOGIKA a pedagogika

Potřeba didaktického zamyšlení nad učebnicemi

Journal of Philosophy of Education

Filosof výchovy jakožto komeniolog

Postavení obecné profesní složky v učebních plánech učitelského studia fyziky na MFF UK

Dramatická výchova v České republice po roce 1989. Módní trend, nebo nová integrální součást školní výuky?

Škola a racionální civilizace

Výzkum učiva a učení základům zeměpisné orientace v prvouce a ve vlastivědě

Jaké jsou postoje žáků a studentů ke škole a edukační realitě?

Zprávy

Recenze