Archiv rubriky: 3/1998

Zamyšlení nad katedrami pedagogiky na pedagogických fakultách

Česká základní vzdělávání: nálezy pedagogického výzkumu

Hypertext, hypermédia – možnosti využití ve škole

Profesní identita školního psychologa

Školní psychologie ve Francii. Kořeny, vývoj, pohledy.

Marc Antoine Jullien de Paris – duchovní otec srovnávací pedagogiky

Současné tendence v řízení školství Rakouska a SRN

Některé vlastnosti osobnosti ve vztahu k výchově a jejím cílům

Kruh – preventivně výchovné oddělení střediska pro mládež Klíčov

Zprávy

Recenze