Archiv rubriky: 1/1998

PEDAGOGIKA a pedagogika

Potřeba didaktického zamyšlení nad učebnicemi

Journal of Philosophy of Education

Filosof výchovy jakožto komeniolog

Postavení obecné profesní složky v učebních plánech učitelského studia fyziky na MFF UK

Dramatická výchova v České republice po roce 1989. Módní trend, nebo nová integrální součást školní výuky?

Škola a racionální civilizace

Výzkum učiva a učení základům zeměpisné orientace v prvouce a ve vlastivědě

Jaké jsou postoje žáků a studentů ke škole a edukační realitě?

Zprávy

Recenze