Archiv rubriky: 4/1997 (MONO)

Žák a student v současné škole

Nad důležitým tématem současné pedagogiky

Chápání prostorových vztahů u dětí mladšího školního věku

Slovensko na mapách detí: detská naivná kartografia

Motivace žáků k učení

Problémy žáků ve škole z pohledu učitelů. Pokus o českou adaptaci dotazníku.

Jazykově nadaný žák. Návrh pedagogické metody identifikace cizojazyčného nadání.

Dítě s předčasně rozvinutými školními dovednostmi

Komunikace o výukových obtížích žáků v systému pedagogicko-psychologického poradenství

Student vysoké školy jako mentor a tutor

Zprávy

Recenze