Category Archives: 2/1997

Život jako pohyb ve vztahu k pravdě a bytí

Český filosof

Úvaha nad pedagogickým přínosem v díle Eugena Finka

Educational and psychological intervention in system approach

Charles University Faculty od Education young graduates’ coping with practise

Chemistry didactics’ contribution to theory and practice in projecting learning tasks

Student ideas, experience and evaluation of teacher professionalisation

Specifické poruchy učení u vysokoškoláků

Review of Education Research. USA.

Reports

Review