Category Archives: 3/1995

Role učitele v historickém kontextu

Některé problémy působení školního prostředí na sebereflexi žáků

Inovace učitelského vzdělávání v evropské kooperaci jako program evropského fóra pro svobodu ve vzdělávání

Náboženství a škola

Adaptation of the educational system and the system of occupational training

To the principles of controlling quality in planning of the Czech school inspectorate

The new approach to education of the children of immigrants

The educational objective as the pupil’s order for the teacher

The training of nursery schools educators in the Czech Republic and in Germany

Validity of experimentation in educational research

Reports

Review