Archiv rubriky: 2/1995

Škola v průsečíku minulosti a budoucnosti

Jak dál ve vzdělávání učitelů

Výchova a filosofie

Vztah vzdělání k rozhodujícím sférám společenského života

K přípravě učitelstva na univerzitách v Bavorsku

Komunikace mezi učitelem a poradenským psychologem

Anorexia nervosa – výzva pro pedagogické psychology

Kooperativní učení z hlediska výzkumu, učitele i žáka

Naučit se učit být učitelem

Motivace k učitelskému povolání

Význam diagnostiky učitelova pojetí výuky v jeho pregraduální přípravě

Cesty studentů učitelství k autoritě učitele

Zprávy

Recenze

Poláková, J.: Možnosti transcendence