Category Archives: 2/1995

Škola v průsečíku minulosti a budoucnosti

Jak dál ve vzdělávání učitelů

Výchova a filosofie

The connection of education to decisive spheres of social life

K přípravě učitelstva na univerzitách v Bavorsku

Communication between the teacher and the consulting psychologist

Anorexia nervosa – a challenge for the educational psychologists

Implications of cooperative learning for researchers, teachers and learners

Being able to learn to become a teacher

The motivation for the choice of teacher’s profession

The importance of diagnostics of the teacher’s theories of teaching in his pregradual training

The authority of teacher in students’ perspective

Reports

Review

Poláková, J.: Možnosti transcendence