Archiv rubriky: 3/1994

Také transformujete?

Zamyšlení nad cestou ke škole budoucnosti

Přínos Jana Amose Komenského k některým aspektům vývoj anglické pedagogiky v 17. století

Entropie jako nástroj ověřování funkce distraktorů

Jak estetické vnímání přispělo ke změně paradogmatu výchovy (Aktuální vzpomínka na Alfréda Lichtwarka 1852-1914)

Reflexe v pregraduální přípravě učitele

Výchova a vzdělávání nadaných dětí – okrajový problém?

Sociální rozměr hudební výchovy

Autonomní učební kompetence dospělých

Strach ze školy u dětí středního školního věku

Zprávy

Recenze