Category Archives: 1/1994

Obnova “pedagogiky”

Od výrazu k dialogu – příznak nového paradigmatu výchovy?

Chování učitele a jeho odraz ve výkonech žáka

Učitelova subjektivní odpovědnost za školní úspěšnost žáků

Several samples of school ethnography

What is school success?

Parents, children and teachers in the beginning of the second level of basic school – the role of family expectation

How children learn?

Know how to manage climate in classroom

Love at the ages of eleven and twelve

Reports

Review