Archiv rubriky: 2/1991

K vývoji našeho školství a přípravě školské reformy

Poznámky k vývoji politiky a institucí v oblasti školství — léta nadějí, krizí a zklamání 1945-1990

Západoevropské školství v 70. a 80. letech

Všeobecné a odborné vzdělání ve školské reformě

Školství a zdravý vývoj žáka

Podněty pro školskou reformu v Československu: Inovační trendy ve školství Finska a Dánska

Některé determinanty úvah o koncepci odborného školství

K pedagogickej a psychologickej přípravě učitelov

Teze o reformě systému vzdělávání (Na základě polských zkušeností)

Zprávy

Recenze a referáty