Archiv rubriky: 5/1989

Úlohy vysokých škôl a vysokoškolskej pedagogiky v súčasnosti

Vyučování – základní institucionální forma výchovy

Kognitivní psychologie a teorie i praxe pedagogiky

Jaké jsou postoje dnešních žáků k obsahu školního vzdělání?

Role matematiky v didaktickém experimentu

Didaktické aspekty pri výuke s výpočtovou technikou v učebnom predmete chémia

Trendy (psycho)didaktických výzkumů ve Francii

Zprávy

Recenze