Archiv rubriky: 3/2014 (MONO)

Stuchlíková, I., Mareš, J. (Eds.) Podpora rozvoje kognitivních a metakognitivních kompetencí žáků

Rozvoj metakognitivních kompetencí žáků – otevřený úkol

Je těžiště dobrého vzdělávání v učení se myslet?

Metakognice – vymezení pojmu a jeho uchopení v kontextu výuky

Možnosti měření kompetencí k učení – aplikace finského nástroje v českém prostředí

Matematické nadání z pohledu neuropsychologie a kognitivní psychologie