Archiv rubriky: 2/1988

Únor a pedagogika

Vstup pedagogických věd do další etapy vývoje

Zamyšlení nad vztahem teorie a praxe v pedagogické činnosti

Prognostické otázky rozvoje vzdělání

Teória výchovy v čase mimo vyučovania v systéme pedagogickej vedy

K některým aktuálním úkolům vědeckého ateismu a vědeckoateistické výchovy

Pedagogické názory Jana Ev. Purkyně

K některým metodologickým otázkám pedagogického výzkumu

Zprávy

Recenze