Archiv rubriky: 1/1987

Tvořivě do nové etapy

Aktuálne problémy intenzifikácie výchovnovzdelávacieho procesu

Charakteristika párového vyučování a učení a jeho vliv na učební výkon prospěchově slabších žáků

Optimalizácia výchovno-vzdelávacieho procesu na vysokých školách – kľučová úloha vedeckého riadenia

Názory G. A. Lindnera na otázky názorného vyučování (prvouky) v nižších ročnících základní školy

Výchova mimo vyučování na střední škole (Stav a perspektivy dalšího vývoje)

Determinácia obsahu vzdelávania pedagogickými cieľmi

Zprávy

Recenze