Archiv rubriky: 4/1984

Slovenské národné povstanie a jeho význam pre socialistickú školu a výchovu

Mezisystémové srovnávání vývoje vzdělání v socialismu a kapitalismu – kritika metodologie buržoazního pedagogické “bádání o východní Evropě” v NSR

Teoretické problémy integrácie všeobecnej a odbornej zložky vzdelávania na SOU

Výchova učňovské mládeže ve vývoji socialistické společnosti

Obraz jako didaktický prostředek

Komenského názory východiskem Chlupovy teorie základního učiva a ideje všeobecného vzdělání, všenápravy

Zprávy

Recenze