Category Archives: 3/1983

Příprava mladé generace pro život a práci v rozvinuté socialistické společnosti

Social determination of education

Creativity training in the socialist school

The question of methodology of research into world outlook education

Povinná školní docházka ve světě

Aspekty studijní přípravy sovětských středoškoláků

Pedagogical views of L. N. Tolstoy

Účast vědy na tvorbě vzdělávacích obsahů školy (Z diskuse na rozšířeném zasedání vědeckého kolegia pedagogiky a psychologie ČSAV)

Reports

Review