Archiv rubriky: 5/1982

Za intenzívnější popularizaci pedagogických poznatků

K poznání struktury a funkce didaktického systému (na příkladu chemie)

K problémům teorie odborného vzdělávání

K teorii vědeckoateistické výchovy

Školskopolitické a pedagogické pozice Komunistické internacionály

Ľudovýchovná činnosť slovenských učiteľov – národných buditeľov na území terajšieho Maďarska v 18. – 19. storočí

Zprávy

Recenze