Archiv rubriky: 5/1981

Z projevu předsedy ČSAV akademika B. Kvasila na XL. valném shromáždení členů ČSAV

Nová etapa v rozvoji školství

Svetonázorová výchova v prednáškach a seminároch na vysokých školách poľnohospodárskych

Třídní pojetí kolektivismu a rozvoj schopností jednotlivce

Teorie a výzkumy školní učebnice v SSSR

Zástoj Juraja Hronca v boji o rozvoj stredných a vysokých škôl na Slovensku

Zprávy

Recenze