Category Archives: 1960

The Question of Secondary Education

The Conception of the Content an the Methods of Work in Science Subject according to the New Curriculum for the Basic Nine-Year School

On the Developlment of the Teaching Methods in the Russian Language as a Science

On the Methods of Teaching

Man as the Basic Category of Communist Education

Pedagogical Conclusions from an Experimental Research into the Higher Nervous Activity of One-Year-Old Children

Jakob Gogebashvili, Classic of Georgian Pedagogy

Reports

Review

Celostátní konference KSČ a pedagogické vědy

On Some Specific Features of Vocational Education of Apprentices and of Pupils of Technical Schools

Questions of the Education of the Working People

Language Teaching from the Viewpoint of Linking School with Life

The School Reform and the Teaching of History

Socialistický humanismus a komunistická výchova

K otázce poměru socialistického humanismu a komunistické výchovy

K problematice výzkumných metod v pedagogické psychologii

Obecné rysy anglického všeobecně vzdělávacího školství

Pedagogický odkaz N. I. Pirogova

Reports

Review

Dovršit socialistickou výstavbu

The Theory of Basic Subject-Matter with Special Regard to Foreign Languages

Conception of the Teaching of Mathematics at the Basic and the Secondary School

Problems of Selecting Basic Subject-Matter in the Mother Tongue

The Importance of Textbooks for Students Who Are Employed

Application of Knowledge in Practice from the Viewpoint of Instruction

O základních úkolech psychologie v oblasti výchovy

O některých úkolech psychologie v oblasti výchovy

Osmdesát pět let akademika Otokara Chlupa

Reports

Review

Patnáct let československého školství

Problems Concerning the Tasks and Content of the General Education Secondary School

Reform of the School System and Technical Training

To the Determination of the Aim of the Teaching the Russian Language in the Elementary Nineth-year School

Současný stav, výsledky a problémy letních pionýrských táborů

Některé dílčí výsledky průzkumu prázdninového života dětí

Contribution to the Definition of Skills and Habit

Some Experiences in Placing Children and Youth into Educative and Curative Institutions

Reports

Review

Budujeme základní devítiletou školu

On the Question of Forming Collective Relations

Civic Education – a New Subject in the Basic Nine-Year School

The Russian Language in the Basic Nine-Year School

The Russian Language in the Secondary School

Present-Day Problems of the Theory of Teaching

A Contribution to the Biography of Pankrác Krkoška

Problems of Teaching and Bringing up Children Suffering from Nervous and Mental Disorders

Reports

Review

Ke kritice naší pedagogické vědy

Pedagogics and Politics

Všeobecné, polytechnické a odborné vzdělání v období dovršení socialismus a přechodu ke komunismu

Some Problems of University Extension Courses

For a New Conception of History at the General Educational School

Shortcomings in the Present State of Music Teaching and the Ways to a New Practice

Výchovně využití přátelských vztahů mezi staršími žáky

Úloha psychologie v přestavbě naší školy

Karel Liebknecht jako vychovatel a představitel pokrokové školské politiky

Reports

Review