Category Archives: 1957

K 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce

Za poznáním sovětské školy a pedagogiky

Formation and Mastering of the Concept of Grammatical Subject in the Sixth Grade of the Elementary School

The Influence of Exercises on the Learning of Grammar

A Contribution to the Theory of the Mental Development of the Pupil

Sedmdesát let Ladislava Koubka

Review

Reports

The Purpose and the Position of the Pupils’ Self Reliant Work in the Process of Learning

Formation of Habits of Disciplined Behaviour of First Grade Pupils

K. S. Amerling – National Revivalist and Pedagogue

Poznámky ke studiu pramenů dějin české pedagogiky

Komenského obecná porada o napravení věcí lidských

Comenius’ Views and Ideas on the Activity of the Mind

Review

Reports

How Pupils Use their Knowledge of Laws of Physics in Solving Textbook Problems

K otázce metod vědecko-pedagogických výzkumů

On Czech Brethren’s Education in Relation to Comenius

Komenského myšlenky a názory o duševní činnosti

Pedagogický význam žákovských knížek

Review

Reports

The Formation od Socialist Attitude to Work among Younger Schoolchidren in the Family

Some Questions Concerning Lesson Analysis

Concerning the Theory of Formation of Ideas and Concepts

On the System of School Hygiene

K otázkám výchovy žákovského kolektivu

Reports

Review

Komenského boj proti didaktickému formalismu a naše doba

Filosofické základy komenského pedagogiky

Národní vědomí u J. A. Komenského

K počátkům našich pokrokových tradic v pedagogice

Informatorium J. J. Redingera

K základům organisace vyučovací hodiny podle Komenského

Didaktická úloha synkrise u Komenského

K oslavám Komenského jubileí 1957-58

Po I. vědecké konferenci pedagogů

On the Terminology of the Concept of Disciplin

Forming of Pioneer Groups Among the Children of Younger School Age

Některé otázky didaktiky praktických cvičení

Jan Evangelist Purkinje’s conception of education and instruction

Pionýrský aktiv – jeden z předpokladů dobré práce pionýrských družin

Reports

Review