Category Archives: 01/1954

V. I. Lenin – velký učitel pracujících celého světa

Základy a principy výchovy v sovětské škole

Vyučovací proces v sovětské škole ve světle marx-leninské theorie poznání

Spolupráce učitele s pionýrským oddílem při zlepšování prospěchu a kázně žáků

Logopedie v ČSR

Ovládnutí pedagogické theorie – podstatný předpoklad pro stálé zlepšování výchovné a vzdělávací práce

Review