Category Archives: 7-8/1952

Mocná posila v boji za výchovu socialistického pokolení

Z práce J. V. Stalina “Ekonomické problémy socialismu v SSSR”

Z XIX. sjezdu VKS(b)

K 35. výročí Velké říjnové socialistické revoluce

K diskusi v časopise “Sovetskaja pedagogika” o vcýhově jako společenském jevu

Uvědomělost a tvořivá aktivnost žáků ve vyučování

Příspěvek k otázkám pedagogických čtení

Metody práce ve státních kursech pro přípravu pracujících na vysoké školy

Škola revolučního Tábora

Pavlovovo učení a některé otázky charakteru

Příspěvek k diskusi o pedagogickém reformismu

Proti pozůstatkům reformismu v didaktice dějepisu

Příspěvek k diskusi o reformismu v naší škole a pedagogice

Vyučování pedagogice na pedagogických gymnásiích pro vzdělání učitelů národních škol

Pedagogické názory prof. Michaila Geraskova

Review